Cyfleusterau

Prif gampfa gydag 85 o safleoedd sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf a system dymheru lawn ac yn rhoi golygfeydd gogoneddus dros y dŵr ac sydd hefyd yn cynnwys y cyfarpar diweddaraf gan Technogym ac Octane Fitness.

Mae gan holl gyfarpar Technogym

y feddalwedd Unity ddiweddaraf sy’n cydweddu â’r app My Wellness

Ardal pwysau rhydd

gyda Rheseli, peiriant Smith a gwasg goesau

Y peiriannau pwysau Technogym diweddaraf

i weithio pob cyhyr yn y corff.

Stiwdio 180 metr sgwâr â system aer dymheru

ar y llawr cyntaf gyda drychau symudol a mynediad lifft.

Ardal gardiofasgwlaidd fawr

gan gynnwys melinau rhedeg, amrywiaeth o beiriannau trawshyfforddi, beiciau a beiciau gorweddol, ardal WattBike a pheiriannau Stairmaster Gauntlet.

Ardal Octane

gan gynnwys peiriannau rhedeg sero a pheiriannau trawshyfforddi ochrol a gorweddol

Ardal swyddogaethol

gan gynnwys rig Omnia, skillmills, ysgol Jacob, beic ymosod a phlât pŵer

Ystafell gardiofasgwlaidd â system aer dymheru.

gydag 17 o feiciau troelli Technogym o’r radd flaenaf ac ardal Boxmaster.

Campfa ar wahân â 15 safle i fenywod yn unig.

Caeau pêl-droed 3G dan do ac awyr agored

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd