Jul 07
Boxmaster

Boxmaster™ (Menywod yn Unig)

Ffurf newydd ar gyflyru dull bocsio yw Boxmaster™ sy’n addas i bob lefel ffitrwydd. Mae’r sesiwn ymarfer chwyslyd 30 munud hon yn defnyddio ein holl offer ffitrwydd swyddogaethol a Boxmaster. Diben y dosbarth hwn yw rhoi’r sesiwn ymarfer gardiofasgwlaidd y mae ei hangen arnoch a’ch gadael gyda chyhyrau sydd ar dân.

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd