Jul 07
Pilates

Pilates (Menywod yn unig)

Diben dosbarthiadau pilates yw cydbwyso cryfder a hyblygrwydd pob grŵp o gyhyrau, gyda phwyslais ar herio’r cyhyrau craidd gyda phob symudiad. … Dull heriol ond diogel o ffyrfhau eich corff yw pilates a fydd yn eich galluogi i deimlo’n fwy ystwyth yn eich symudiadau pob dydd.

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd