May 01
CF11 Fitness - Strength and Balance

Cryfder a chydbwysedd

Mae’r dosbarthiadau ar gyfer pobl 50+ oed ac yn canolbwyntio ar amrywiaeth o ymarferion corff i wella cryfder a chydbwysedd gan helpu, o ganlyniad, i atal cwympo. Mae’r rhaglen yn cynnwys ymarferion corff wrth eistedd a sefyll ar gyfer symudedd y cymalau a chryfder y coesau ac i wella cydbwysedd cyffredinol a gallu cerdded.

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd