May 01
Walking football

Pêl-droed cerdded

Amrywiad ar gêm bêl-droed yw pêl-droed cerdded sydd â’r nod o gadw pobl dros 50 oed i ymwneud â phêl-droed os nad ydynt, oherwydd diffyg symudedd neu reswm arall, yn gallu chwarae’r gêm draddodiadol. Mae llawer o’r cyfranogwyr wedi bod yn segur neu mae ganddynt broblemau iechyd neu anableddau tymor hir. Mae’r bobl sydd eisoes wedi cymryd rhan wedi sylwi ar welliant o ran symudedd a gweithgarwch.  Hyn i gyd ac wedyn paned o de am ddim a sgwrs fach.

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd