Sep 30
Strength & Conditioning

Cryfhau a chyflyru

Yn seiliedig ar symudiadau codi pwysau allweddol yn aml mewn fformat cylched, mae’r dosbarth hwn yn gymysgedd o hyfforddiant cyflyru’r corff, cryfder, dygnwch ac ymwrthed. Mae ein hyfforddwyr cymwys yn eich addysgu a’ch hyfforddi drwy’r sesiwn wrth i chi berfformio’r symudiadau allweddol.

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd