Sep 30
Yoga

Ioga

Mae’r dosbarth hwn yn defnyddio’r ystumiau ac ymestyniadau yoga mewn fformat ymarfer corff grŵp i ddatblygu cryfder, sefydlogrwydd a hyblygrwydd. Bydd yn cynyddu ystod o symudiadau, gwella hyblygrwydd, hwyluso ymlacio a rhyddhau tensiwn, gan ganolbwyntio ar osgo, aliniad ac anadlu. Ffordd wych o hyfforddi ac ymlacio.

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd