Sep 30
Fit 45

Fit45

Mae Fit45 yn sesiwn hyfforddiant cyfnodau dwysedd uchel (HIIT) 45 munud sy’n gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd, yn cynyddu cyflymdra ac yn llosgi’r nifer mwyaf posib o galorïau. Mae’r sesiwn ymarfer hon yn defnyddio amrywiaeth o ymarferion ac yn rhoi’r holl herio a dwysedd y mae eu hangen arnoch i gael canlyniadau cyflym.

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd