May 01

Troelli a thynhau

Troelli a thynhau – dyma ddau ddosbarth mewn un: troelli ar y beic a thynhau cyhyrau’r canol. Byddwch chi’n gwneud driliau, yn cynyddu’r cyflymder, ac yn mynd amdani ar y beic, cyn gwneud ymarferion cyhyrau oddi ar y beic

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd