May 01
CF11 Fitness - Omnia

Omnia™

System hyfforddiant swyddogaethol yw Omnia™ sy’n gwella cryfder, gwytnwch, ystwythder, cydsymudiad a chyflymdra. Hyfforddiant personol ar gyfer grwpiau bach o 10 person yn unig ydyw, i roi’r un sylw unigol â hyfforddiant un-i-un ond hefyd y ddeinameg gymunedol sydd ynghlwm wrth hyfforddi mewn grŵp.

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd