May 01
CF11 Fitness - Cardio HITT

Cardio HITT

Sesiwn hyfforddiant cyfnodau dwysedd uchel 45 munud yw Cardio HITT sy’n gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd, yn cynyddu cyflymdra ac yn llosgi’r nifer mwyaf posib o galorïau. Mae’r sesiwn ymarfer hon yn defnyddio amrywiaeth o ymarferion pwysau corff ac yn rhoi’r holl herio a dwysedd y mae eu hangen arnoch i gael canlyniadau cyflym

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd